Til hovedinnhold

Digital læring for elever med flere vansker

Eksempel på bruk av teknolgi som gir god læring for elever som har flere vansker og går på skolen. 

Eksemplet passer både i digital undervisning og i klasserommet. Det egner seg for alle elever, både i grunnskolen og i videregående skole.

«Kari» går i sjette trinn på skolen og har flere vansker. Hun har svake ferdigheter i lesing, forstår ikke alle ord i fagtekster og får ikke med seg innholdet i det hun leser. «Kari» strever også med finmotorikk og syns at det å skrive for hånd er vanskelig. Klassen hennes skal jobbe med temaet energikilder i naturfag.

Bruk tankekart til god læring for «Kari»

  • Hent frem hennes før-kunnskaper ved å spørre om hva hun kan om temaet.
  • Arranger tankekartet, strukturer fagstoff og sorter begreper i teksten.
  • Bruke dikteringsfunksjon når det er vanskelig å skrive. Bruk opplesingsfunksjonen når det er vanskelig å få med innholdet i det «Kari» leser.
  • Bruk bilder og grafikk i tankekartet. Farger kan brukes bevisst for å understøtte budskap.
  • Sett inn lydfiler og video i tankekartet.

Tips om digitale verktøy

Tips til undervisningen

  • Tankekartet kan brukes i øvingsarbeid og i presentasjon.
  • Snu tankekartet og disposisjonen slik at det blir starten på en tekst.
  • Tankekartet kan utvikles til en digital bok, hvor tankekartet er første side.
Illustrasjon: Tankekart.

Bruk av tankekart for god digital læring: Elin Brandshaug og Bente Moen Kristiansen. Illustrasjonene i tankekartet er hentet fra Inspiration Maps og bilder fra Pixabay.