Til hovedinnhold

Barnekonvensjonen

E-læring om rettigheter for barn til å bli hørt og gi uttrykk for egen mening. Passer for deg som jobber med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Tre små barn koser seg på puter
  1. Kategori: E-læring
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Pris: Gratis

Hør hva du kan øke kompetansen din i og reflektere over av vår 15-årige programleder. Selve e-læringen finner du til venstre på siden, en rød boks merket med "Gå til e-læringen".

Barn vet gjerne godt hva som er bra for dem, og hva de vil – selv i svært ung alder.

Barnekonvensjonens artikkel 3 og 12, barns rett til å bli hørt og vurdering av barnets beste, er viktige rettigheter for barn og ungdom som har behov for særskilt tilrettelegging.

FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) inneholder bestemmelser som gir barn menneskerettigheter og rett til spesiell beskyttelse på en rekke områder. Den gir blant annet barn rett til medbestemmelse, god omsorg, særlig vern og støtte, vern mot overgrep, fullverdig liv, god helse og god utdanning. Utdanning skal ta sikte på at alle barn får utviklet sin personlighet og sine talenter så langt det er mulig. 

Lær hvordan du kan snakke med barn og unge slik at de blir hørt, og slik at meningen deres teller der noe handler om dem – og hvorfor det er viktig.

Gjennom fem e-læringsmoduler lærer du om:

  1. Inkludering, anerkjennelse og medbestemmelse
  2. Konvensjonsbegrepet i praktisk bruk
  3. Vurdering av barnets beste
  4. Retten til å bli hørt
  5. Å snakke med barn

Forelesninger, refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser gir deg innspill og verktøy. Bruk dem når du snakker med barn og unge for å vurdere særskilte behov for å tilrettelegge til deres beste.