En inkluderende skole? | www.statped.no

En inkluderende skole?

Boken «En inkluderende skole?» er en analyse av begrepet inkludering. Den retter søkelyset mot to aktuelle ytterpunkter i forståelsen av begrepet: det ideologiske perspektivet, og det erfarte perspektivet. 

Fakta og tilgjengelighet

To jenter sett bakfra sitter på avstand fra andre elever

Kategori: Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Bokmål

Språk: Bokmål

Format: Heftet

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen

Utgiver: Cappelen Damm, 2013

Boken er todelt, hvor første del analyserer og diskuterer begrepet inkludering. I del to beskrives en livshistoriestudie. En alvorlig ulykke snudde livet opp-ned for en ung elev. Hans fortelling analyseres inn mot teorier om inkludering og tilgrensende tema som selvbestemmelse, fremmedhet og stigma.

På grunnlag av forskning søker boken å bidra til en kunnskapsutvikling, først og fremst på det spesialpedagogiske området. Men gjennom den unike elevfortellingen grenser boken også opp mot både helse- og sosialfag. 

Bokens tematikk og empiriske utgangspunkt gjør den godt egnet for forskere, lærere og studenter innenfor pedagogiske, spesialpedagogiske, helsefaglige og sosialfaglige masterprogrammer.


Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!