Faglig inkludert? | www.statped.no

Faglig inkludert?

Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse. 

Fakta og tilgjengelighet

Omslagsside - Faglig inkludert : fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse

Kategori: Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Læringsstrategier

Språk: Norsk

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen med flere

Utgiver: Cappelen Damm Akademisk, 2016

Boken diskuterer begrepet inkludering ut fra et faglig perspektiv, basert på empiri fra prosjektet «Faglig inkludering». Gjennom prosjektet ble det gjennomført forskningsintervjuer med tre elever med høy måloppnåelse og tre elever med lav måloppnåelse. Tilbakemeldingene fra disse to elevgruppene er som forventet ulike, samtidig som de har mange likhetstrekk i sin opplevelse av å være faglig inkludert.

Forfatterne har utledet fire kjerneområder innenfor faglig inkludering: Læringsmiljø, Tilpasset opplæring, Vurdering og Motivasjon. Materialet blir diskutert gjennom disse fire aksene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!