Gutta på randen - av klasserommet | www.statped.no

Gutta på randen - av klasserommet

Gutta på randen - av klasserommet

Videoforelesning fra SPOT 2021.

Fakta om video

Kategori: Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Videoforelesning

Språk: Norsk

Innlegget retter søkelys mot en sentral samfunnsutfordring i Norge: altfor mange unge gutter faller ut av skole, arbeids – og samfunnsliv. Guttas Campus er en to ukers intensiv læringsleir med fokus på faglig, personlig og sosial læring. Målgruppe er gutter som skal begynne i 10. klasse og som opplever skolen som utfordrende. Hovedmålet til Guttas Campus er «å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling og styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole». Etter leiren følges guttene opp med samlinger på mentorsentre annenhver uke gjennom 10. klasse og i første halvår på videregående skole.

I innlegget presenteres metodikken som brukes for å gi guttene en boost i lesing, skriving og regning, samtidig som de får verktøy til å takle både skolens og hverdagslivets mange utfordringer. Her er arbeid med syv karakterstyrker helt sentral.

Omar Mekki

Daglig leder ved Guttas Campus

Emad Salha

Mentorsenterleder ved Guttas Campus

Thea B. Johansen

Pedagogisk konsulent ved Guttas Campus

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!