Hverdag i velferdsstatens bofellesskap | www.statped.no

Hverdag i velferdsstatens bofellesskap

Kommunale bofellesskap vokste fram som boform i 1990-årene, først for utviklingshemmede. Denne boformen har senere også blitt vanlig for personer med psykiske vansker og personer med omfatttende bevegelsesvansker. 

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av omslagssiden til boka, som er en tegning av mange hus.

Kategori: Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Språk: Norsk bokmål

Forfatter: Jan Tøssebro m.fl.

Utgiver: Universitetsforlaget, 2019

Kommunale bofellesskap har blitt vår tids alternativ til institusjoner, men de skal ikke ligne institusjonene, verken i beliggenhet, utforming eller omsorgsform. Bofellesskapene er noens hjem og andres arbeidsplass - med de utfordringene og dilemmaene det medfører.
 
Boformen vokste fram i kjølvannet av ambisiøse velferdspolitiske mål, med stikkord som normalisering, gode levekår, integrering, selvbestemmelse og et aktivt voksenliv på linje med andre. Boka handler om hvordan disse idealene realiseres i hverdagen til de som bor i slike bofellesskap i dag. Den er resultat av prosjektet «Omfattende tjenester i andres hjem», et samarbeid mellom forskere ved NTNU Samfunnsforskning, Nord Universitet og NTNU, ledet av Jan Tøssebro.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!