Læringspotensial | www.statped.no

Læringspotensial

I denne boken drøftes ulike perspektiver ved læringspotensial.

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av forsiden på boka

Kategori: Bøker/hefter, Bokmål, Læringsstrategier

Språk: Norsk bokmål

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen, Statped og Kjell Skogen

Utgiver: Cappelen Damm Akademisk, 2019

I boken drøftes fem ulike perspektiver ved læringspotensial gjennom følgende spørsmål:

  • Hva er læringspotensial, og hvordan forstå dette med utgangspunkt i et inkluderende skolemiljø?
  • Hvilke faktorer utenfor skolen påvirker elevens potensial for læring?
  • Hvordan kan viljestyrke fremme elevens læringspotensial?
  • Hvordan kan læreren bidra til å fremme elevenes læringspotensial?
  • Hvilken sammenheng er det mellom potensial for læring og psykisk helse?

Læring kan forstås som en prosess som pågår i hele individets oppvekst og voksne liv. Potensial for læring ligger i alle mennesker, men hvor langt et menneske kan nå gjennom en læringsprosess, vil variere fra individ til individ. Skolen utfordres til å identifisere læringspotensial og til å tilrettelegge for eleven basert på en slik identifisering.

Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!