Teknologi og læringsmiljø | www.statped.no

Teknologi og læringsmiljø

Forfatterne av denne boken diskuterer sammenhengen mellom teknologi og læringsmiljø og hva slags betydning den har for elevenes læringsutbytte.

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av omslagssiden til boka

Kategori: Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Læringsstrategier, Teknologiutvikling, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk  bokmål

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen,Statped og Trond Lekang

Utgiver: Universitetsforlaget, 2019

Digitale ferdigheter inngår som én av fem grunnleggende ferdigheter for læring og utvikling i skolen. Bokens formål er å presentere muligheter og dilemmaer knyttet til teknologi, og hvordan bruken av digitale verktøy kan styrke læringsmiljøet. 

Boken bidrar til en forståelse av hvordan teknologi og læringsmiljø kan påvirke hverandre, og på den måten skape nye forståelser hos lærerstudenter, lærerutdannere og etablerte lærere som ønsker å ta i bruk digitale verktøy i læringssituasjoner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!