Veilederen Spesialundervisning | www.statped.no

Veilederen Spesialundervisning

I denne veilederen på udir.no finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Veiledere, Tidlig innsats

Språk: Bokmål

Veilederen fra utdanningsdirektoratet inneholder:

  • Tilpasset opplæring
  • Retten til spesialundervisning
  • oversikt over fasene i saksgangen for spesialundervisning
  • ordinær opplæring - bekymringsfasen - fase 1
  • Henvisning til PP-tjenesten - fase 2 
  • Sakkyndig vurdering av elevens behov - fase 3 
  • Vedtaksfasen - fase 4 
  • Planlegging og gjennomføring - fase 5 
  • Evaluering og veien videre - fase 6 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!