Til hovedinnhold

Veilederen Spesialundervisning

I denne veilederen på udir.no finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen.

 1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Veiledere, Tidlig innsats
 2. Språk: Bokmål

Veilederen fra utdanningsdirektoratet inneholder:

 • Tilpasset opplæring
 • Retten til spesialundervisning
 • oversikt over fasene i saksgangen for spesialundervisning
 • ordinær opplæring - bekymringsfasen - fase 1
 • Henvisning til PP-tjenesten - fase 2
 • Sakkyndig vurdering av elevens behov - fase 3
 • Vedtaksfasen - fase 4
 • Planlegging og gjennomføring - fase 5
 • Evaluering og veien videre - fase 6