Til hovedinnhold

Begynner barnet mitt å snakke snart? Ikke vent og se

I denne brosjyren får du informasjon om hva alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er, hvorfor det er viktig og hvordan du kan hjelpe barnet ditt med å utvikle språket sitt.

Forside brosjyre
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Bøker/hefter, Bokmål, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  2. Språk: Bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped
  5. Forfatter: Bjørg Sissel Hoêm
  6. Utvikler: Statped i samarbeid med ISAAC

Lågå Goassa så lik mánná sáhkadahttjá? birra julevsámegillii.

Loga Ii go mu mánná hállagoađe fargga? birra Davvisámegiella.

Mov maana aalka rætnoe soptsestidh? Máttasámegillii.

«Begynner barnet mitt å snakke snart. Ikke vent og se» er en informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte til barn som av ulike grunner ikke har talespråk som sin måte å uttrykke seg på. Enkelte medfødte tilstander medfører at barn kommer sent i gang med å snakke, andre får utydelig tale, og noen barn utvikler ikke funksjonelt talespråk. Dette gjelder barn med flere ulike diagnoser. Også barn som ikke har en kjent diagnose kan ha vansker med talespråket. Barn, unge og voksne kan på grunn av sykdom eller ulykke miste evnen til å snakke.

Brosjyren kan lastes ned på disse språkene: Bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.