Communicator 5 | www.statped.no

Communicator 5

Communicator er en programpakke fra TobiiDynavox, for personer som bruker alternativ eller supplerende kommunikasjon. 

Fakta og tilgjengelighet

Kommunikasjonsenhet for touch- og alternativ betjening med programvaren.

Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, Windows, Bokmål, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Språk: Norsk og Engelsk

Systemkrav: Selv om Communicator 5 er designet spesielt for dedikerte kommunikasjonsenheter fungerer den på alle datamaskiner som kjører Windows 7 eller nyere, f.eks. Microsoft Surface.

Utvikler: TobiiDynavox

Programpakken kan tilpasses den enkelte, og tilrettelegger for kommunikasjon via bilder, symbol og tekst og du kan bruke programmet sammen med ulik type betjening. Communicator har, i tillegg til muligheter for å kommunisere, en del andre funksjoner. Det finnes for eksempel en musikkavspiller og en tilpasset versjon av Facebook i programmet. Disse kan styres med den betjeningen personen bruker. I denne omtalen vil de ulike funksjonene knyttet til kommunikasjon i programmet bli kort introdusert. For mer inngående informasjon om programmet og tekniske spesifikasjoner, ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentral eller utvikleren.

Her er en kort introduksjonsfilm hvor de mest sentrale funksjonene i programmet blir presentert.

 • Communicator 5 gir mennesker som helt eller delvis mangler tale, mulighet til å kunne uttrykke seg. Programmet åpner dermed opp for deltakelse i sammenhenger hvor det skal foregå læring. Ved å utvide ordforrådet med relevante begrep for ulike undervisningsopplegg vil brukeren av programpakken få mulighet til å delta i samtalen, i tillegg til å samarbeide, stille spørsmål og å komme med innspill. Dette vil kunne gi muligheter for økt læringsutbytte. 

  For eksempel kan det være relevant å lage egne kommunikasjonsoppsett knyttet opp mot tema innenfor naturfag og bruke symbolene/bildene både for at personen skal kunne delta, men også som begrepstrening. 

 • I tillegg til å være et verktøy for kommunikasjon, har Communicator flere ulike funksjoner som kan være nyttige å ta i bruk i ulike opplæringssituasjoner, uavhengig av om det er kommunikasjon eller begreper man arbeider med, eller om det er mer knyttet opp mot fagspesifikke tema.

  • I programmet finnes ulike spill for forskjellige nivåer, blant annet forskjellige memory-spill, instrumenter, parspill, puslespill og bondesjakk. Det finnes også ulike visuelle scener, som for eksempel hage, hav, jungel og verdensrom, som man kan bruke som utgangspunkt for kommunikasjon og læring. Det er også muligheter for å bruke ulike programmer «gjennom» Communicator, for å få tilgang på en versjon som er mulig å betjene med valgt utstyr. Et eksempel på å dette er muligheten til å bruke Facebook.

  Skjermbilde av spillet bondesjakk
  Skjermbilde av spillet bondesjakk
  Skjermbilde av en visuell scene med tema livet i havet
  Skjermbilde av en visuell scene
  • Tobii Dynavox har også utviklet en «ressursbank», Pageset Central, som er fritt tilgjengelig på nettet, hvor alle brukere av programmet kan laste opp- og ned ulike «sidesett». Her ligger det også en del tematiserte sidesett til bruk i undervisning. Dette kan supplere lærebøker og gi elevene muligheter for å kunne administrere dette selvstendig. Disse sidesettene er ofte lagt inn med syntetisk tale, som gir muligheter for å kunne delta. Du finner denne siden ved å trykke på denne lenken.
 • Ulike nivå av kommunikasjon

  Når du skal tilpasse Communicator for første gang, må du gjennom en veiviser.
  Du får valget mellom tre «nivåer»:

  Skjermbilde av de tre sidesettene i Communicator 5
  Skjermbilde av de tre sidesettene i Communicator 5

  Begynnende kommunikasjon

  Dette gjelder som regel de aller minste barna, eller personer som er på et tidlig stadium i språkutviklingen. Utvikleren har laget et kommunikasjonsoppsett for denne gruppen, som heter Sono Primo. Sono Primo er bygd opp av forskjellige visuelle scener og snakketavler som skal beskrive kommmunikative situasjoner innenfor et barns hverdag. Fokuset i Sono Primo er lek og samspill, og det er ment som en grunnleggende trening i det å bruke alternativ kommunikasjon. På dette nivået i Communicator 5 ligger det også inne ulike spill som har som hensikt å trene kreative ferdigheter, samtidig som vedkommende lærer seg å bruke sin betjeningsmåte.

  Symbolbasert kommunikasjon

  Dette er aktuelt for personer som ikke kan lese/skrive, men som kan forstå symboler og knytte disse sammen med et meningsinnhold for å kunne produsere tale. På nivået «symbolbasert kommunikasjon» har utvikleren bygd opp et symbolstøttet ordforråd, Sono Flex, som gjør at personer uten funksjonelt talespråk kan snakke med en kommunikasjonsenhet, selv om vedkommende ikke kan lese og skrive. Prinsippet er at personen velger et symbol eller kombinerer flere symboler til en setning, og maskinen produserer tale. Målet er å lære å kommunisere over et bredt spekter av emner, eller lære å konsekvent kombinere to eller flere symboler for å lage lengre, mer komplekse og varierte meldinger. Dette er ment som et utgangspunkt som kan suppleres med personens ene ord, for å kunne bygge opp et fullstendig vokabular. I tillegg til kommunikasjonsplattformen, er det også noen enkle spill samt andre funksjoner som kamera og omgivelsesstyring som kan kobles mot personens «hjem-side» og styres med den betjeningen som vedkommende benytter seg av.

  Teksbasert kommunikasjon

  Dette er en funksjon for personer som kan benytte seg av tekstbasert kommunikasjon. På dette nivået finnes flere forskjellige muligheter for tekstproduksjon, for eksempel vanlig tastatur og ferdigprogrammerte ord og begreper. Utvikleren har også laget en ferdig «hjem-side» for kommunikasjon, Sono Key, som, i tillegg til tastaturtilgang, har en rekke andre funksjoner for fjernkommunikasjon, slik som f.eks. e-post og en tilpasset utgave av Facebook. Det er også mulig å koble programvaren til omgivelseskontroll av f.eks. stereoanlegg og TV.

  Andre funksjoner

  Betjeningsmuligheter

  Communicator kan brukes sammen med flere ulike typer betjeningsutstyr. Det er fult mulig å bruke mus/tastatur, men programmet kan også betjenes med berøringsskjerm, scanning/bryter og øyestyring. 

  Redigeringsmodus

  Det er en rekke muligheter i programvaren for å tilpasse den til den enkeltes behov. I tillegg til de nivåene av kommunikasjon som tidligere er nevnt, finnes det en overordnet redigeringsmodus som vil la deg kunne utvikle helt egne systemer for kommunikasjon. Her kan du bygge alt fra helt enkle knapper med ulike funksjoner, til fullstendige oppsett for kommunikasjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!