Til hovedinnhold

Dynamisk kartlegging av ikke-symbolsk kommunikasjon

Kartleggingsmateriell knyttet til ikke-symbolsk kommunikasjon hos mennesker uten funksjonell tale.

Forside noteringshefte
  1. Kategori: Multifunksjonshemming, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  2. Språk: Norsk
  3. Format: noteringshefte og manual pdf
  4. Forfatter: Snell og Loncke (2002). Den formelle oversettelsen er utgitt av NTNU ved førsteamanuensis Jørn Østvik og  førsteamanuensis Aud Elisabeth Witsø.

Kartleggingsmaterialet er godt egnet for å samle inn kunnskap, beskrivelser og vurderinger av ikke-symbolsk kommunikasjon hos mennesker uten funksjonell tale.

Materialet består av et noteringshefte og en manual, og krever ingen sertifisering. Det er likevel viktig at de som benytter seg av materialet setter seg inn i

  1. det teoretiske grunnlaget
  2. prosedyrebeskrivelsen for gjennomføring av kartleggingen.

Dette er beskrevet i manualen.