Arbeidsoppgåve 3: Samtale | www.statped.no

God ASK

Arbeidsoppgåve 3: Samtale

I denne oppgåva skal du reflektere rundt di eiga rolle. Korleis er du som samtalepartnar?

1. Tenk gjennom dette:

  • Når set eg av tid til samtale?
  • Kva samtalar eg om med barnet/barna? 
  • Korleis legg eg til rette for ei samtale der barnet er ein aktiv part?

 2. Ha fokus på korleis du ser på deg sjølv i samtale med andre:

  • Er eg ein pratar?
  • Er eg ein som lyttar?
  • Tar eg tur?
  • Ventar eg på den andre?
  • Tåler eg pause i samtalen?
  • Korleis stiller eg spørsmål?
  • På kva måte støttar eg den andre i praten?

3. Ha fokus på korleis du kan bli ein betre kommunikasjonspartnar: Noter tre område du vil arbeide med og korleis du vil gjere det. 

4. Diskuter i teamet ditt eller med ein kollega om korleis de kan hjelpe kvarandre til å bli betre samtalepartnarar.

Side 15 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!