mee too giellaálgu | www.statped.no

mee too giellaálgu

mee too giellaálgu er ikke et språk men kan være første skritt på veien til å få det. Giellaálgu er en symbolsamling for språkopplæring som gir barnet et funksjonelt språk.

Fakta og tilgjengelighet

me too i snakkeboble

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Nordsamisk, Aktiviteter i dagliglivet (ADL), Ord- og begrepsopplæring, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

mee too giellaálgu er en symbolsamling for språkopplæring. Enkeltsymbolene er i plast og skal henge på vegger i forbindelse med spåkopplæringen slik at barna skal lære hvordan ordene ser ut. Ordforrådet er basert på de 400 første ordene barnet sier, og i tillegg er det 400 andre ord som kan være nyttige i starten for å lære og bygge et språk. Permen inneholder 80 symbolkort, 32 tomme kort, øyepeketavle og Tack-It pakke.

Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet.

  • Hvis barnet sliter med munlig språk, så sier all forsking at det er viktig med språkstøtte for å hjelpe barnet til å utvide ordforådet. Det er viktig og fornuftig at barnet får bruke symboler for å gi uttrykk for hva barnet mener og ønsker. Ta symbolene i permen i bruk, og start opp med spårkopplæringen! Barnet må først få mulighet til å lære og oppleve at symbolene ha en betydning, og det igjen fører til at barnet kan begynne å bruke symbolene. Ha en samtale rundt symbolene når dere har god tid og lyst. I permen finner du symboler som passer til kjøkkenet, sove-rommet, ved sengen og i gangen. På denne måten kan barnet lære egne ord (symboler). For barnet er det ikke innlysende hva symbolene betyr, så det må læres. La symbolene henge hele tiden, slik at barnet lærer seg symbolene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!