Til hovedinnhold

Pekeprate hver dag - eksempler på tematavler

Hefte med eksempler på tematavler med grafiske symboler.

Forside hefte, mann som peker på tematavle foran et barn
  1. Kategori: Språk/tale, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Autismespekter, Bøker/hefter, Bokmål, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  2. Utgiver: Statped

Heftet er laget med utgangspunkt i noen hverdagslige situasjoner, med forslag til kategorier og ord som kan være nyttige i samtaler i de situasjonene. Du finner også eksempler på hvordan tematavler med de ulike ordene kan se ut. Dette er ment som en inspirasjon slik at du kan lage egne tematavler som rommer deres rutiner, aktiviteter og vokabular.

Filmen under viser hvordan du kan bruke tematavler i ASK.

Hva er tematavler?

Alle trenger språk for å utvikle seg. Noen personer kan, på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom, ikke kommunisere ved hjelp av talespråk. Å kommunisere på andre måter enn gjennom talespråk kalles alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK.

Når en person skal uttrykke seg ved hjelp av ASK må vi tilrettelegge slik at han eller hun har tilgang på ord. I en oppstart brukes ofte tematavler der ordene vises som grafiske symboler. På tematavler er de grafiske symbolene organisert på et ark, eller en tavle. Når du snakker med en tematavle, omtales det som «pekeprating», du peker og prater samtidig. Ordene du har tilgang til handler alle om samme tema eller situasjon, eller de er hyppig brukte ord som kan benyttes i mange situasjoner (kjerneord). Ved hjelp av en tematavle kan du lett kombinere flere ord.