Til hovedinnhold

Samspill, lek og kommunikasjon

Heftet gir ei generell metodisk framstilling av korleis du som pedagog eller forelder, kan leggje til rette for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle.

Forside- Samspill, lek og kommunikasjon. Bar som sitter på gulvet sammen med voksne.
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Spedbarn, Barnehage, Bøker/hefter, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  2. Pris: video - 50 kroner
  3. Utgiver: Statped, 2013

Heftet inneheld ein presentasjon av korleis ein legg til rette for bruk av taleteknologi med små barn, både om ein nyttar kommunikasjonsmateriellet Pegasus eller om ein lager eige materiale i annan programvare. Heftet kan derfor brukes aleine eller saman med Pegasus.

Fordi bøkene i Pegasus er omfatta av åndsverklova må du som ønskjer å bruke det bli låntakar ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Gå til "Innmeldingsskjema for Rolltalk-brukere" i anten Word eller odt-format på nettsida til NLB.

Etter innmeldinga får du ein lisenskode som gjev tilgjenge til Pegasus. Du treng Rolltalk Designer og PCS symbolbildebank.