Veiledning i arbeidslaget | www.statped.no

Veiledning i arbeidslaget

Veileder knyttet til tidlig innsats for små barn med store motoriske utfordringer og behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Fakta og tilgjengelighet

Forside veileder, tegning av barn og voksen med tematavle og klosser

Kategori: Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Veiledere, Tidlig innsats, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Denne veilederen løfter fram og belyser utfordringer, og tiltak med og empirisk effekt for gruppen barn med omfattende motoriske vansker og behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) livet ut. ASK handler om å kommunisere på andre måter enn via talespråk. ASK blir barnets språk og måte å uttrykke seg på, og er helt nødvendig for barnets språklige, sosiale og faglige utvikling. 

Tema i veilederen er nyttige for foreldre/foresatte, arbeidslag og ulike veiledere som møter barn med utfordringer knyttet til kommunikasjon. Eksempel på tema som blir tatt opp i veilederen er kommunikasjon og samspill, kommunikasjon- og språkutviklling, felles oppmerksomhet og uttrykksformer.

Bakerst i veilederen ligger sjekklister på kartlegging og konkrete forslag til tiltak. Disse sjekklistene kan du også laste ned enkeltvis under den rød "last ned" knappen. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!