Til hovedinnhold

Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning

Veilederen er for ansatte i opplæringssektoren som jobber med elever med en ervervet hjerneskade.
Forside veileder tegning to barn og hane
 1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
 2. Språk: Norsk
 3. Pris: Gratis
 4. Format: PDF, 116 sider.
 5. Utgiver: Statped, 2008
 6. Forfatter: Roar Dalin, Elinor Hasli, Eli M. Killi, Margrethe Kjorstad, Eva Mølmen og Bjørn Nygård.

En hjerneskade kan føre til at eleven mister tidligere ferdigheter. Dette byr på helt spesielle utfordringer med å tilpasse opplæringen.

Emner

Ervervet hjerneskade, nevropedagogikk, og særskilt tilrettelagt opplæring.

Kapitteloversikt

 • innledning
 • nevropedagogikk
 • hjernens oppbygning og skademekanismer
 • konsekvenser av hjerneskade
 • nevropedagogisk praksis
 • litteraturliste,oversikt over supplerende litteratur, og liste over aktuelle internettadresser.

Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt av spesialpedagoger, sosialpedagog, fysioterapeut og psykolog.

ISBN: 82-90847-21-1