Til hovedinnhold

En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

En samling med flere korte tematiske filmer som handler om skole og opplæring for elever med traumatisk hjerneskade.

Cover DVD fargede sirkler
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Filmer (video), Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)
  2. Språk: Norsk
  3. Format: kjøp eller lei video (Vimeo)
  4. Utgiver: Statped, 2014.

En traumatisk hjerneskade hos barn og unge får ofte konsekvenser for skolehverdagen. Mange sliter med hukommelse, oppmerksomhet, tempo, trettbarhet, regulering, syn og sosial fungering.

Hvert år blir cirka 1.600 barn og ungdom utsatt for slag eller støt mot hodet i for eksempel trafikkulykker, fallulykker eller sportsulykker. Vi skiller mellom milde, moderate og alvorlige hjerneskader og variasjonene er store.

Til refleksjon og drøfting

Filmene er først og fremst for rådgivere i PPT og lærere i skolen. De kan også være nyttige for ulike aktører innen helse som ønsker å bidra til best mulig opplæring for elever med traumatisk hjerneskade.

Formålet er å bidra til økt kvalitet på tilpasning og tilrettelegging for eleven. De skal gi økt refleksjon og felles forståelse for de komplekse behovene som kan oppstå etter en traumatisk hjerneskade.

En traumatisk hjerneskade kan ofte være skjult for de rundt. I klasserommet kan vansker lett bli oversett eller bagatellisert, slik at riktige tiltak kommer seint i gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at problemene blir forstått som utrykk for noe annet enn det de er, for eksempel som utviklingsforsinkelser, lærevansker eller atferdsvansker

Filmene kan benyttes som et redskap for felles drøfting og refleksjon for de som arbeider med eleven med traumatisk hjerneskade.

Møte med tre ungdommer

På filmene møter vi Vegard, Daniel og Sondre. De er alle ungdommer med traumatisk hjerneskade. Filmene setter fokus på hva det vil si å ha en skjult skade, hvordan skolen kan være en positiv og mulighetsskapende arena og hvordan vi kan jobbe med kartlegging og tiltak i skolen.

Fem filmer med total spilletid på 30 minutter.