Til hovedinnhold

La meg se hva hun sier

Faktorer som innvirker på kommunikative ferdigheter etter en alvorlig hjerneskade. Masteroppgave (casestudium) skrevet av Anne Ekerbakke.

Utvikling av kommunikative ferdigheter er avhengig av måten vedkommende blir møtt og forstått.
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Videregående, Voksne, Bøker/hefter
  2. Størrelse: 70 sider
  3. Format: PDF
  4. Forfatter: Anne Ekerbakke, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer, 2012.

Oppgaven tar utgangspunkt i caset «Tina», som ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke som ung voksen. Hun ble vurdert som ikke-kommuniserende og «ikke rehabiliteringsdyktig». Studien undersøker hvilke faktorer som har bidratt til utviklingen av «Tinas» kommunikative ferdigheter. I studien viser Ekerbakke hvordan utvikling av kommunikative ferdigheter er avhengig av måten vedkommende blir møtt og forstått.

Oppgaven tar opp hjelpernes rolle: I og med at ikke alle faggrupper har kompetanse om grunnleggende kommunikative ferdigheter, er det spesielt nødvendig med veiledning fra spisskompetente fagmiljøer, ifølge studien.

Studien er gjennomført med deltagende forskning med metodetriangulering av ulike innfallsvinkler: observasjon, intervju og opplysninger fra journal.

Masteroppgaven ble levert ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer.