Til hovedinnhold

Nevropedagogikk som praksis for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade

Prosjektrapport fra kompetansehevingsprosjekt i Hammerfest kommune.

Forside prosjektrapport
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2009

Målsettingen for kompetansehevingsprosjektet har vært kunnskapsspredning og kompetansebygging på fagområdet ervervet hjerneskade hos barn, unge og voksne, med vekt på tilrettelegging for læring i skolen.

Konkrete mål for prosjektet har vært:

  • Å bidra til kunnskaps- og kompetanseoppbygging på det spesialpedagogiske området når det gjelder barn og unge med ervervet hjerneskade med vekt på nevropedagogikk
  • Å bidra til å utvikle rutiner for samarbeid mellom helsevesen og skoleverk for å sikre kontinuitet i rehabiliteringskjeden etter skade/sykdom i hjernen – både innad på kommunalt nivå og mellom 1. og 2. linjetjenester – både tverrfaglig og tverretatlig.
  • Å bidra til kompetansedeling og kompetansebygging med utgangspunkt i individsaker/case