Til hovedinnhold

Nevropedagogisk arbeid med elever behandlet for hjernesvulst

Artikkel om tidlige tiltak når en lærer skal møte en elev som kommer tilbake til skolen etter behandling for hjernesvulst.

Forside tekstsamling puslespill
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Artikler, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2009
  4. Forfatter: Anna Kristin Tandsæther

Temaer i artikkelen er:

  • Elevens situasjon etter sykehusfasen - tilbake til skolen
  • Nevropedagogisk tenkning
  • Tegn hos eleven bestemmer veien videre
  • Å finne frem til elevens muligheter
  • Å tilrettelegge omgivelsene

Det avgjørende er at en god pedagog ser elevens behov og kan iverksette tiltak i en tidlig fase, slik at eleven opplever mestring og skolefaglig fremgang.

Artikkel i tekstsamlingen «Læring i samspill».