Perspektiver på kroppslige erfaringer og opplevelser hos elever som har hatt svulst i hjernen | www.statped.no

Perspektiver på kroppslige erfaringer og opplevelser hos elever som har hatt svulst i hjernen

Selv om barn med hjernesvulst opplever til dels store endringer knyttet til kropp, rapporterer de at livskvaliteten deres er relativt god. Masteroppgave (casestudium) av Eva Mølmen.

Fakta og tilgjengelighet

Mølmen: Faktorer av betydning for livskvalitet; Barnet - indre faktorer - ytre faktorer

Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter

Størrelse: 1098 sider

Format: PDF

Det finnes liten forskningsbasert kunnskap om effekt av intensiv trening for barn med hjernesvulst. Synlige kroppslige endringer og bevegelsesvansker trenger ikke bety at et barn ser på seg selv som funksjonshemmet.  

Eva Mølmens masteroppgave ble levert ved Høgskolen i Lillehammer i 2009.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!