Realistiske opplæringsmål | www.statped.no

Realistiske opplæringsmål

Realistiske opplæringsmål

Hva er realistiske opplæringsmål for elever med kognitiv svikt etter en ervervet hjerneskade?

Fakta om video

Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Filmer (video), Statpeds ressurser

En helhetsorientert og tverrfaglig innsats, bygd på felles refleksjon og forståelse, er antagelig nødvendig for å kunne iverksette gode og realistiske tiltak for eleven.

Det er også viktig at eleven selv, ut fra sine forutsetninger, er aktivt med i prosessen med å formulere mål for læringen.

Målene må gi mening og sammenheng for eleven. I dette arbeidet kan skjemaet SMARTE mål være til god hjelp.

Last ned SMARTE mål.

SMARTE MÅL: Spesifikke. Målbare. Attraktive. Realistiske.Tidsbestemte. Evaluerbare.

Les mer om ervervet hjerneskade i skolen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!