Til hovedinnhold

Å få et barn med nedsatt hørsel

Slik får Tidemann (1) lytte- og talespråkstimulering med cochleaimplantat (CI).

  1. Kategori: Hørsel, Spedbarn, Filmer (video), Tidlig innsats

Filmen handler om:

  • Opplevelsen av å få et barn med nedsatt hørsel
  • Veien til å få cochleaimplantat (CI)
  • Lytte- og talespråkstimulering etter lydpåsetting

Se filmen med tegnspråktolking

Filmen er del av en filmserie

Møt fire barn med nedsatt hørsel som er ett, tre, fire og seks år.

  • Lær om god praksis i barnehagen og overgang til skolen.
  • Møt foreldre, barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger som deler erfaringer med å legge til rette for å utvikle språk, gode lytteforhold og kommunikasjon med hørselstap.
  • Møt audiofysiker og audiopedagog som forteller om hørsel og cochleaimplantat (CI).