CI hva du hører | www.statped.no

CI hva du hører

CI hva du hører er et lyttetreningsprogram utviklet for voksne med cochleaimplantat, men kan også brukes til lyttetrening for de med høreapparat eller for personer med auditive prosesseringsvansker. 

Fakta og tilgjengelighet

Skjermdump: CI hva du hører

Kategori: Hørsel, Voksne, Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Statpeds ressurser

Format: HTML

Utvikler: Statped

Her får du lest opp forskjellige oppgaver, du lytter og velger riktig items (lyder). Programmet kan brukes alene eller sammen med en pedagog.

I programmet får du jobbe både med mann og damestemme og du får mulighet for å sette på bakgrunnsstøy.  Oppgavene består av tall og dato, ord og setning, ordpar, utvidelse av setninger, miljølyder og tekster.  Alle oppgaver kan gjøres enklere eller vanskeligere underveis ut fra brukers behov og ferdigheter.  

  • Personer med nedsatt hørsel vil alltid ha nytte av lyttetrening. Når de bruker CI hva du hører vil de alltid kunne kontrollere resultatet. Man lytter til en oppgave og skal deretter velge riktig, mange hørselshemmede sliter med gjetting, her kan de alltid sjekke hva de faktisk lyttet til, få fasit og høre oppgaven på nytt for å få forsterket egen lytteferdighet. Mange hørselshemmede sier “det var det jeg trodde du sa….” i CI hva du hører kan de gjøre et kvalifisert valg, og få det bekreftet med å få gjentatt oppgaven også etter at de har valgt. Dette styrker deres ferdighet.

  • Programmet kan brukes alene eller sammen med en pedagog. Du kan velge å jobbe med en eller flere oppgavetyper samtidig. Programmet kan enkelt brukes på alle ferdighetsnivå.

  • Du kan velge mellom mann og damestemme, samt justere prosentvis grad av bakgrunnsstøy. Du kan velge hvor mange items (lyder) du jobber med, skille mellom korte og lange setninger samt en, to eller tre-stavelses ord. Du velger hvor mange miljølyder du vil jobbe med, og kan velge items på tvers av lydtyper.

Relatert læringsressurs

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!