#døv | www.statped.no

#døv

#døv - om fordommer, språket og livet

Originalfortellinger på tegnspråk der døve i ulike aldre forteller om hendelser de selv har opplevd. Fortellingene gjenspeiler litt av hvordan døve har levd og lever sine liv. Tema som berøres er blant annet barndomsminner, uvitenhet og fordommer, språklige barrierer og tanker om identitet.

Fakta og tilgjengelighet

Bilde #døv landingsside med 12 temalenker

Kategori: Hørsel, Flerspråklighet, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Språk: Norsk tegnspråk, tekst og tale.

Utvikler: Prosjektet er gjennomført av Statped med støtte fra Nasjonalbiblioteket

Nettstedet #døv inneholder i alt 19 historier basert på selvopplevde hendelser.
Nasjonalbiblioteket har finansiert denne samlingen av originalfortellinger på tegnspråk. Fortellinger på tegnspråk som er fortalt av døve selv, anses som et viktig bidrag for å å styrke hørselshemmede barn og ungdom sin identitetsdannelse. De er også med på å styrke det språklige og kulturelle fellesskapet mange hørselshemmede er en del av.

Alle historiene er også med norsk tale og undertekst, godt egnet til opplysning og ettertanke for oss alle.

 • Historiene gir et lite innblikk i hva hørselshemmede kan møte av fordommer og utfordringer. Det er ofte “de andres” manglende kunnskap om konsekvenser av hørselstap som fører til undervurdering, og i verste fall ekskludering. Flere av fortellingene egner seg for refleksjon og samtale om identitet, holdninger og uvitenhet.

 • Historiene kan brukes i undervisning som utgangspunkt for samtale om

  • holdninger, uvitenhet og fordommer
  • selvironi
  • språklige minoriteter
  • identitet
  • annerledeshet
  • tilhørighet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!