Til hovedinnhold

Erher.no – ressurs for hørselshemmede

Finn ressurser til opplæring av hørselshemmede.

erher.no logo
  1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Drama og rytmikk for døve, Norsk for døve, Engelsk for døve, Kroppsøving, Musikk, Samfunnsfag, KRLE, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Utvikler: Statped

Nettsidene eies av Statped og er en ressurs for å undervise hørselshemmede barn, unge og voksne.

Ressursene er fordelt på barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.

I grunnopplæringen er ressursene fordelt på trinn og fag.

Noe materiell i grunnopplæringen er utviklet før Kunnskapsløftet (LK20), men kan brukes for å nå læringsmål i gjeldende læreplaner.