Til hovedinnhold

Gråtende hender

En nettressurs med forestillingen Gråtende hender av Teater Manu, med tilhørende undervisningsmateriell. Språk: norsk tegnspråk og norsk.

Teaterforestillingen forteller historien om døve og funksjonshemmede ved nazismens fremvekst, og i Hitlers Tyskland.

Gråtende hender forside
  1. Kategori: Hørsel, Norsk for døve, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Utvikler: Statped

Fortellingen drives fram av de fiktive personene Hans og Gertrud. Vi følger deres oppvekst og liv gjennom 30- og 40-årene. Verken Hans og Gertrud har eksistert. Historiene deres er satt sammen av gjenfortellinger fra tidsvitner. Historiene som skildres er med andre ord en sammensetning av flere personers opplevelser og skjebner i Tyskland under Andre verdenskrig.

Teater Manu har laget teaterproduksjonen i samarbeid med Bentein Baardson. Filmversjonen av teateroppsetningen var et samarbeid med NRK og Nordic stories, med Stein Roger Bull.

Forestillingen er anbefalt for voksne og ungdom over 13 år. Oppgavene er lagt på videregående nivå. Disse kan riktignok tilpasses til lavere trinn.

Oppgavemateriellet presenteres som video, og i skrift. Oppgaver i videoformat er med norsk tegnspråk, norsk tale og tekst. Den skriftlige versjonen kan du laste ned, og bruke slik du måtte ønske til dine elever.

Innholdsfortegnelsen gir oversikt over oppgavetypene. Hendelser og personer er strukturert i tidslinjer og persongalleri, og fagbegreper er hentet ut og definert. Du vil finne plenums- og samarbeidsoppgaver som tabu, mysterier og simulering, samt en rekke dybdelæringsoppgaver, og arbeid som innebærer kildekritikk. Dette er først og fremst en ressurs i historiefaget, og alle oppgavene favner læreplanmål fra historie på videregående nivå.

Elevene vil gjennom arbeidet både drøfte og reflektere over bakgrunn for verdenskrigene, og konsekvensene av fredsslutningene. De vil få utforske menneskets handlingsrom i konfliktsituasjoner, og reflektere over hvordan ideologi og tankesett kan få så alvorlige følger som holocaust. Samtidig får elevene også trening i historiefagets arbeidsmetoder, og jobbe med historiebevissthet. En tematikk som denne åpner selvfølgelig for en del tverrfaglig arbeid, og det vil være naturlig å trekke inn begreper som kultur og identitet fra både tegnspråkfaget, norsk, samfunnsfag og religion. Arbeidet lar seg også enkelt utvide til et større prosjekt innenfor de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap eller folkehelse og livsmestring.