Guldal Lále | www.statped.no

Guldal Lále

Guldal Lále er en app for å utvikle lytteferdigheter. Appen skal støtte lytte- og talespråk-utviklingen for barn med hørselsvansker. Den kan også være anvendelig for barn som skal lære seg nordsamisk.

Fakta og tilgjengelighet

appikon grønn smilende larve

Kategori: Hørsel, Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, iOS, Nordsamisk, Ord- og begrepsopplæring

Pris: Gratis

Størrelse: 432,2 MB

Språk: Nordsamisk

Systemkrav: iOS 9.0 eller nyere

Utvikler: Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)/Statped. Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet. Prosjektgruppe:, Kirsten Wirkola, Janicke Eliassen, Gunn Irene Suhr og Tor Persen Programmerer: Tim Valio Illustratør: Liisa Helander.

Loga Guldal Lále birra davvisámegillii.

 

Guldal Lále basert på gjenkjenning av enkeltord. Ordene er satt sammen til par etter ulike kriterier, og alle danner ulike typer lydkontraster.

Kontrasten på det enkleste nivå er ord med ulikt antall stavelser, dvs. ulik ordrytme. Neste nivå er kontraster mellom ord med ulike vokaler, og det siste nivået i er kontraster av ulike typer konsonanter.

Med appen kan du enkelt høre på ordene mange ganger. Ordparene presenteres i tilfeldig rekkefølge, slik at det stadig kommer nye ordpar.

Guldal Lále består av fire typer oppgavesett:

 • Ordsortering: Her skal du gjenkjenne ord og og koble det til riktig bilde. Det gir trening i å gjenkjenne ords lydpakker og kople mening til dem ved hjelp av et bilde.
 • Memory: Her skal du finn to like bilder og får høre ordene samtidig. Gjennom å repetere ordene du har lært tidligere, styrkes hukommelsen for ordene. 
 • Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser. 
 • Husk ordene: I denne øvelsen skal du lytte til ord og huske rekkefølgen. 
 • Det kan være nyttig at en voksen utforsker programmet sammen med barnet. En voksen vil kunne fungere som en god modell for barnet dersom den voksne og barnet deltar som likeverdige parter gjennom turtaking. Den voksne kan også ledsage lytteoppgavene med tale.

  Med lyttetrening er det viktig å ikke begynne på et nivå som er for vanskelig for barnet. Ved oppstart anbefales det først å gå i gang med den største kontrasten, ordrytme, og heller gå raskt gjennom de oppgaver som er enkle for barnet, til man finnet nivået som er passelig utfordrende for barnet. Barn skal oppleve appen som morsom. Oppmuntring, ros og skøy hører derfor til, heller enn korreksjon og kritikk.

  Gode lydforhold

  Situasjoner med lyttetrening er ofte svært oppmerksomhetskrevende. Det er derfor av største betydning at det tekniske utstyret barnet bruker fungerer perfekt. 

  Lyttingen må foregå i et støyskjermet rom, og bakgrunnsstøy fra tilstøtende rom og lyder fra andre installasjoner bør minimaliseres. Lytteforholdene bør være optimale.

  Når det gjeldet plassering kan det være naturlig å sitte ved siden av hverandre når oppmerksomheten er rettet mot en skjerm. Vær bevisst på hvilken side av barnet du sitter. Er det forskjell på hørselsfunksjonen på barnets ører, anbefales det som regel å sitte ved siden av øret med best funksjon, hvis man ikke skal trene spesielt i forhold til øret som fungerer dårligst.

  Guldal Lále handler om lytting på språklyds- og ordnivå. Som oftest vil barn spontant gjenta lyder og ord når de hører disse mange ganger. Talen kommer som et resultat av lyttingen. Det er viktig å være klar over at dette ikke er et program som trener artikulasjon. En bør derfor ikke legge press på barnet for å produsere tale, og heller ikke være opptatt av å korrigere talen. At Guldal Lále ikke er beregnet på artikulasjonstrening er de første oppgavene i programmet et eksempler på. Her har vi til eks. oppgaven beaiveloddi – láppis (sommerfugl – lam). Et så langt ord som beaiveloddi ville ikke bli presentert tidlig i artikulasjonstrening. Det anbefales likevel at den voksne oppmuntrer, kanskje til og med forventer, lydproduksjon av barnet. Når lyttingen støttes av egen tale gjennom imitasjon, lagres ordet lettere i hukommelsen. Men ikke forvent korrekt uttale, og heller ikke korriger talen. Gjenta ordet korrekt, og understrek de forskjellene oppgaver handler om, f. eks. ulik ordrytme eller ulike vokaler.

  • Alle oppgaver i Guldal Lále har lytting som mål, og blir presentert auditivt.
  • Du kan velge om oppgavene skal presenteres av en kvinne- eller mannsstemme. Kvinnestemmen snakker Karasjokdialekt, mannsstemmen snakker Kautokeinodialekt.
  • Gjentakelsesknapp for å få høre ordet/ordene på nytt.
  • I alle oppgavesett kan man velg nivå, fra enkle til mer avanserte. Dette er visualisert med gjennomgangsfiguren Lale.
  • Oppgavene som forekommer innenfor hvert nivå blir presentert i tilfeldig rekkefølge. Dette betyr at det ikke er mulig å velge bestemte ord det skal øves på.
 • Det kan være hensiktsmessig at en voksen utforsker programmet sammen med barnet. En voksen vil kunne fungere som en god modell for barnet, og kan stimulere barnet til at det som presenteres blir ledsaget av lydproduksjon og imitasjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!