Til hovedinnhold

Hjerne eller gjerne

Videoforelesning fra SPOT 2021.

  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videoforelesning
  2. Språk: Norsk

Elever med nedsatt hørsel kan ha store utfordringer med å lytte ut små meningsbærende nyanser i språket. Det kreves derfor gjennomtenkt didaktikk for at eleven skal kunne være en reell deltager uten å bruke sin energi på å lytte ut samhandlingen i klasserommet.

Å kunne lese ord og tekst vil kunne bidra til å fremme forståelse av emnet det snakkes om for å unngå mistolkninger. Slik vil eleven kunne delta aktivt i undervisningen, både sosialt og faglig. Samskrivingsverktøy vil gi eleven nødvendig skriftlig informasjon og felles fokus. I dette innlegget får du presentert hvordan Padlet og andre apper/funksjoner på digitale verktøy kan brukes som støtte i lesingen for å gjøre undervisningen mer visuell.

Kjersti Gurrich