Til hovedinnhold

Hørsel og fysisk tilrettelegging

Dette er et e-læringskurs i 4 moduler, med en eller flere videoer i hver modul. Hensikten med kurset er å skape en forståelse for de behov en hørselshemmet har for fysisk, teknisk og pedagogisk tilrettelegging i hverdagen, med hovedfokus på barnehage og skole.

skjermdump fra video
  1. Kategori: Hørsel, Nettressurser, E-læring
  2. Utvikler: Statped

Det er i utgangspunktet tenkt at modulene henger sammen og sees i kronologisk rekkefølge. Men om du bare er interessert i hvordan øret fungerer, går det fint å se kun denne modulen uten å gå igjennom de andre.