Til hovedinnhold

KreftTegn

Midlertidig utilgjengelig


Hvis du selv eller noen som står deg nær får en kreftdiagnose dukker det opp mange spørsmål. Hva skjer videre, hvilken behandling kan jeg få, finnes det håp, hvor kan jeg få hjelp og støtte? På KreftTegn finner du flere filmer med informasjon om kreft på tegnspråk, med norsk tale og undertekst.

KreftTegn skjermdump
  1. Kategori: Hørsel, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Brukerhistorier, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk tegnspråk, og norsk tekst og tale

I Kreft hva nå? berøres tema hva er kreft, behandling, kreftforeningen, å leve med kreft og kommunikasjon. I de øvrige filmene er det mer om hvert tema med reportasjer fra sykehus, kreftforeningen og samtale med døve som på ulike måter er rammet av kreft.

Informasjon til helsepersonell

I møte med døve pasienter er det viktig å håndtere den språklige barrieren for å kunne yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester. På KreftTegn finner du en brosjyre du kan skrive ut, den inneholder informasjon om utfordringer døve pasienter kan møte, bruk av tolk, tips til kommunikasjonsstrategier og hvordan dere kan legge til rette for et godt behandlingsforløp.

Et ExtraStiftelsen-prosjekt

KreftTegn er et prosjekt som er gjennomført av Statped for Norges døveforbund med støtte fra ExtraStiftelsen. Prosjektleder har vært Line Beate Tveit, rådgiver i Statped.