Til hovedinnhold

Lese- og skriveopplæring for elever med hørselstap

Midlertidig utilgjengelig!
Statped kommer med ny bestillingsløsning for barnehager og skoler. (nettbutikk@statped.no)

Å lære å lese og skrive er en omfattende prosess både for den som skal lære og for den som skal undervise. Elever med hørselstap kan stå overfor ulike utfordringer når de skal utvikle lese- og skriveferdigheter.

Omslag
  1. Kategori: Hørsel, Voksne, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Format: Papir eller PDF
  4. Forfatter: Bodil Fiksdal og Eli Nervik

Denne boken retter seg mot lærere som har ansvar for lese-og skriveopplæringen for elever med hørselstap. Den må ses i sammenheng med andre fagbøker om lese- og skriveopplæring.

Boken skal være et rådgivende hjelpemiddel når læreren i hverdagen lurer på hvorfor eleven med hørselstap har sine spesielle behov i forhold til lesing og skriving. Her finner læreren praktiske eksempler til bruk i klasserommet, men også underbyggende teori som begrunner valg av metoder og praktisk arbeid.

Forfatterne (Bodil Fiksdal og Eli Nervik) av boken er to audiopedagoger med lang undervisnings- og rådgivningstid i skoler for tunghørte og døve elever. Begge har arbeidet mye med lese- og skriveopplæring og har tidligere både skriftlig og muntlig delt sine erfaringer med andre.