Til hovedinnhold

Lytte, lære, snakke

Lytte, Lære, Snakke er en guide som beskriver spesifikke strategier som brukes for å utvikle talespråk gjennom lytting for små barn i de første leveårene.

Forside voksen med et barn på fanget
  1. Kategori: Hørsel, Bøker/hefter
  2. Språk: Norsk
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Cochlear Norway AS
  5. Forfatter: Maggie Loaney, Lynne Richards og Sylvia Romanik. Oversatt av Ingeborg Øm.

Lytte, Lære, Snakke er utviklet som et hjelpemiddel med tanke på barn under 12 måneder med nedsatt hørsel og som følger et auditivt habiliteringsprogram. Veiledningsheftet dekker utviklingen til barnet fra fødsel og opp til skolestart. Informasjonen i Lytte, Lære, Snakke er ment som et tillegg til barnets auditive habiliteringsprogram.

Veiledningsheftet er skrevet slik at den skal oppmuntre foreldre og støttepersonell rundt barnet til den daglige trening, noe som er viktig for å utvikle talespråk. Boka er delt inn i en teoretisk del og en praktisk del knyttet til auditiv habilitering. Forklaring på tekniske ord og uttrykk er forklart i ordlisten.

Video-ressurser med kapitlene Babyers babling, Småbarns småprat og Store barn skravling følger med veiledningsheftet. De er for tiden under oppdatering. Lenke vil bli delt her når oppdateringen er gjennomført.

2. utgave 2005. ISBN 1- 920804-07-2.