Til hovedinnhold

Lytte, lære, snakke

Lytte, Lære, Snakke er en guide som beskriver spesifikke strategier som brukes for å utvikle talespråk gjennom lytting for små barn i de første leveårene.

Forside voksen med et barn på fanget
  1. Kategori: Hørsel, Bøker/hefter
  2. Språk: Norsk
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Cochlear Norway AS
  5. Forfatter: Maggie Loaney, Lynne Richards og Sylvia Romanik. Oversatt av Ingeborg Øm.

Lytte, Lære, Snakke er utviklet som et hjelpemiddel med tanke på barn under 12 måneder med nedsatt hørsel, og som følger et auditivt habiliteringsprogram. Veiledningsheftet dekker utviklingen til barnet fra fødsel og opp til skolestart. Informasjonen i Lytte, Lære, Snakke er ment som et tillegg til barnets auditive habiliteringsprogram.

Veiledningsheftet er skrevet slik at det skal oppmuntre foreldre og støttepersonell rundt barnet til den daglige trening, noe som er viktig for å utvikle talespråk. Heftet er delt inn i en teoretisk del og en praktisk del knyttet til auditiv habilitering. Forklaring på tekniske ord og uttrykk er forklart i ordlisten.

2. utgave 2005. ISBN 1- 920804-07-2.