Norsk tegnordbok | www.statped.no

Norsk tegnordbok

Statped har ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok, www.tegnordbok.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Oppgaven er å registrere, dokumentere og publisere tegn som er i bruk av døve i Norge.

Fakta og tilgjengelighet

tegnordbok skjermdump

Kategori: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Tegnspråk, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Statpeds ressurser

Språk: Tegnspråk

Utvikler: Statped

Informasjonsfilmen viser hvordan vi jobber med å utvikle ordboken og arbeidet som ligger bak publisering av tegnene.

Gjennom tiden har ulike aktører publisert tegnlister og bøker med tegn. Med ulike aktører på markedet fikk vi publikasjoner med både konstruerte og konvensjonelle tegn. Tegnspråkbrukere etterlyste et lett tilgjengelig oppslagsverk med konvensjonelle tegn fra norsk tegnspråk. Det var behov for en tegnordbok som kunne brukes i tegnspråkopplæring og annen pedagogisk sammenheng. I 2004 ga Utdanningsdirektoratet Statped oppgaven med å utvikle Norsk tegnordbok.

Vi jobber systematisk med hvilke tegn som publiseres. Innsamling og valg av tegn skjer i tett samarbeid med førstespråksbrukere i ulike aldre, fra ulike deler av landet. Søkefunksjonen er basert på norske ord.

Innspill fra brukere og føringer fra Utdanningsdirektoratet blir lagt til grunn for vårt arbeid. Eksempelvis har vi i perioder jobbet med innsamling av tegn knyttet til mat og restaurantfag, KRLE og andre fagområder i videregående opplæring.

Tegnordboken finnes også som apper


Andre læringsverktøy knyttet til tegnordboken

Hvis det er tegn du ikke finner i tegnordboken kan du søke på tegnwiki.no eller sende e-post til post@tegnordbok.no

  • Tegnordboken er en nyttig ressurs når du skal lære eller undervise i norsk tegnspråk. Appene kan lastes ned på mobil eller nettbrett og du har den lett tilgjengelig om du trenger å slå opp et tegn.  Minetegn og Tegnbanken kan brukes mer systematisk i opplæringen, du kan lage din egen tegnordbok og skrive ut illustrasjoner av tegn og setninger om du ønsker det.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!