Norsk tegnspråk - en grunnbok | www.statped.no

Norsk tegnspråk - en grunnbok

Denne boken gir en innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og brukes, og forklarer likheter og ulikheter mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk talespråk. 

Fakta og tilgjengelighet

omslag, dame viser tegn med 2 fingre

Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Bøker/hefter

Språk: Bokmål

Pris: 349 kroner

Forfatter: Arnfinn Muruvik Vonen

Utgiver: Cappelen Damm

Den gir også et innblikk i språkets historie og utbredelse, i tospråklighet og opplæringsrettigheter. For at sammenligning med andre språk skal bli lettest mulig, presenterer forfatteren et allment språkvitenskapelig begrepsapparat.

Boken er skrevet for alle som ønsker kunnskap om norsk tegnspråk, for eksempel tegnspråkstudenter, tegnspråklærere, foreldre til barn som lærer norsk tegnspråk, og tegnspråkbrukere som ønsker å lære mer om språket sitt. Den er rettet mot lesere som kan norsk tegnspråk fra før, så vel som dem som er i ferd med å lære seg det, og dem som bare ønsker å vite mer om denne delen av vår felles kulturarv.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!