Til hovedinnhold

Ordlister fra temaområdet hørsel på norsk, engelsk, arabisk og urdu

Ordlistene er oversatt for å hjelpe foreldre som ikke har norsk som sitt førstespråk. Den kan leses som en kort innføring i fagfeltet og den kan distribueres til morsmålstolker.

Alle de fire ordlistene er sortert alfabetisk på de norske ordene, slik at de kan sammenlignes og utfylle hverandre. Alle norske ord er blå slik at de skal være lettere å se. Ord som er forklart i listen og som brukes i forklaringen av andre uttrykk, er understreket.