Til hovedinnhold

Overgang barnehage - skole for hørselshemmede

Ny skolelov med rettigheter for tegnspråklige til opplæring i og på tegnspråk, skolestart ved 6-årsalder og økt behov for aktiv involvering av barnets nærmiljø stiller krav til omfattende og planlagt gjennomføring av ulike tiltak.

omslag
  1. Kategori: Hørsel, Bøker/hefter, Tegnspråk
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2004

Dette var utgangspunktet for å prøve ut en tenkt modell for arbeidet med å tilrettelegge for en faglig god og hensiktsmessig overgang fra barnehage til skole. En overgang som skulle bidra til reell inkludering av hørselshemmede barn i lokalmiljøet så det langt det var mulig.

Møller kompetansesenter har i flere år ytt tjenester til barnehager/førskoler hvor hørselshemmede barn har fått sitt tilbud. Gjennom kurs og rådgivning til personalet, til foreldre og andre i barnets nærmiljø, kjenner senteret de behov både barnehage og foreldre har. Senteret har i de senere årene hatt løpende interne diskusjoner om eget behov for å både dokumentere erfaringer og å utvikle modeller for hvordan vi skal tilrettelegge arbeidet i disse sakene. Behovet for modell(er) og materiell i forbindelse med overgangen fra barnehage til skole har vært påtrengende.

Dette er en sluttrapport for prosjektet ”Overgang barnehage – skole for hørselshemmede”. Prosjektet har hatt en varighet på 3 år, og har vært et samarbeid mellom Fauske kommune, Spesialpedagogisk senter i Nordland og Møller kompetansesenter.

Statped skriftserie nr 27.