Tegnmyggen og knottene | www.statped.no

Tegnmyggen og knottene

Bruk spillesken TegnMyggen og knottene og appen Tegnmyggen til å lære tegn på en morsom måte. Spillesken inneholder dyrelotto, svarteper, memory, en tallinje og to temaplakater– alle med tegn fra norsk tegnspråk. For videoavspilling av tegnene, skann strektegningene av tegn med appen.

Fakta og tilgjengelighet

Spillesken med alt innhold

Kategori: Hørsel, Flerspråklighet, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Bokmål, Tegnspråk, Tidlig innsats, Tegnspråk, Ord- og begrepsopplæring, Tegn-til-tale, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Statpeds ressurser

Språk: Norsk tegnspråk og norsk

Pris: 250 kroner

Format: Spilleske: 32 x 23 cm

Utvikler: Statped

Spillesken med tilhørende app, er et bidrag til å øke kunnskapen om og ferdigheter i norsk tegnspråk hos barn og voksne i barnehage/skole. Se også TegnTips til barnehager for tilgang på andre nyttige læringsverktøy, samt informasjon om hvordan å komme i gang med å bruke tegn i barnehagen.

Appen TegnMyggen er laget for å komplementere trykt media med digitalt innhold ved bruk av augmented reality (AR). Appen er gratis tilgjengelig fra Apple Store eller Google Play. Objekter i spillesken som kan skannes for avspilling er: Lotto- og Svarteperkort, temaplakater, og illustrasjonene på lokket.

Her følger en kort presentasjon av innholdet i spillesken:

Dyrelotto

Spillet inneholder 5 lottoplater med 6 bilder av dyr på hver plate. På de tilhørende brikkene er det tegn for de ulike dyrene. Det er to versjoner av brikkene. Vippekort som viser tegn i bevegelse, og strektegninger som viser tegnenes håndform og piler som angir tegnenes bevegelse.

 

Hver spiller får sin lottoplate. Brikkene legges med tegnsiden ned og brikkene blandes. En spiller begynner ved å snu en brikke og utføre tegnet på brikken. Spilleren som har bildet av dyret som tegnet viser til, får brikken og legger den på sin lottoplate med tegnsiden ned. Den som sitter til venstre for den som snudde brikken, fortsetter spillet. Spilleren som først får dekket sin lottoplate med brikker, vinner spillet.

Vippekort

Vippekortene er laget slik at du kan se tegnet med bevegelse når du vipper kortet (lentikulære kort). Klikk på videoen så ser du hvordan de virker.

 

 

 

Svarteper

Svarteperkortene er illustrert med tegninger, strektegninger av tegn og norske ord. Symbolene viser til personer, dyr, handlinger og følelser. Det er til sammen 37 kort, 18 par og svarteper.

Spillerne trekker kort fra hverandre. Den som får par utfører tegnet på parkortene. Klarer de andre å avlese tegnet? Hva betyr tegnet? De aktuelle parkortene legges til side og spillet fortsetter til én sitter igjen med svarteper.

 

I svarteper er oppgaven å samle par med like tegn. Når en mener å ha et par, skal en utføre tegnene på begge kortene. Hvis det ikke er like tegn, er det heller ikke par. For noen av begrepene har vi med hensikt valgt bilder som ligner litt på hverandre. Her illustrert med kortene GUTT og TRIST. Vi ønsker med dette å unngå at en velger par ved kun å se på bildene og ikke tegnene.

LAST NED APPEN TegnMyggen

Appen er gratis tilgjengelig fra Apple Store eller Google Play.

Appen bruker AR-teknologi (Augmendted Reality), og trenger derfor tillatelse til bruk av kamera. For å strømme innhold, må den ha internett-tilgang. Bruk over mobilnett vil medføre datakostnader.

Pek kamera mot et skannbart objekt, Videoen vil da vise seg oppå objektet. Velg play for avspilling, og fullskjerm for å fristille videoen fra objektet. For å skanne et nytt objekt, pek kameraet bort fra skannbare objekter, og velg “Start nytt søk”. Pek deretter kameraet mot objektet du ønsker å skanne.

 • TegnMyggen og knottene er et bidrag til både samspill, språktilegnelse og flerspråklighet. Barnehager som har norsk tegnspråk som ett av sine språk, og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige utvikling, melder at:

  • Å bruke tegn fremmer kommunikasjon og den talespråklige utviklingen.
  • Barna formidler behov og opplevelser før de har utviklet talespråk.
  • De yngste barna bruker mye tegn før ordene kommer.
  • Barna er mindre frustrerte.
  • Barna er mer oppmerksomme når voksne bruker tegn.
  • Voksne er mer bevisst blikk-kontakt, mimikk og kroppsspråk.
  • De tospråklige barna begynner å snakke norsk.
  • Barna er stolte av det nye språket de lærer seg.
  • Vi har fått et miljø der det er naturlig å bruke tegn.
  • Beskjeder gis uten at det forstyrrer andre.
 • Se TegnTips til barnehager for konkrete tips til ulike aktiviteter. Du finner også informasjon om læringsverktøy egnet for å lage egne tegnressurser, som for eksempel å lage barnehagens/skolens egen digitale tegnordbok!

Relatert ressurs

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!