Til hovedinnhold

Tegnspråkpoesi

Estetiske uttrykksformer i et didaktisk perspektiv
Denne nettsiden er laget for lærerstudenter og lærere som skal undervise i tegnspråkpoesi.

Tegnspråkpoesi omslag
  1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Voksne, Nettbaserte læremidler, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Tegnspråk
  3. Utgiver: Statped

Siden består av tre hoveddeler:
1: 9 dikt
2: Forelesning om tegnspråkpoesi
3: Forelesning om å undervise i tegnspråkpoesi