TegnTips til barnehager | www.statped.no

TegnTips til barnehager

De yngste barna uttrykker seg tidligere med tegn enn med muntlige ord. Grip sjansen, TegnTips hjelper dere i gang.

Fakta og tilgjengelighet

Skjermdump av forside

Kategori: Barnehage, Nettressurser, Tegnspråk, Tegn-til-tale

Språk: Norsk

Format: Google presentasjon

Utvikler: Statped

Tegnspråklige barnehager og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige utvikling, melder at barna formidler behov og opplevelser før de har utviklet talespråk. De erfarer at barna er mindre frustrerte. Dette samspillet er viktig for barns opplevelse av meningsfulle sammenhenger i hverdagen, og for deres videre sosiale, kommunikative og språklige utvikling.

I TegnTips til barnehager kan du lese mer om barnehagenes erfaringer. Hvordan de kom i gang med å bruke tegn, og hvilke læringsverktøy som var nyttige. Det er også tips til ulike tegnspråklige aktiviteter, og hvordan dere kan gjøre tegn lett tilgjengelig i barnehagen.

tegntips-h1.png

Tegnordbok / Visuell tegnordbok / Barnas tegnordbok / Minetegn / Tegnbanken

TegnTips til barnehager presenterer fem læringsverktøy aktuelle for språkarbeidet i barnehagen. Verktøyene egner seg for personalgruppen, og for bruk sammen med barna. Det gis også tips om hvordan barnehagen kan bruke verktøyene til å lage sine egne tegnspråklige ressurser. Verktøyene er nettbaserte, gratis, og bare et tastetrykk unna.

tegntips-h2.png

Opp med henda / øve og repetere / lære av hverandre / TegnStart / kurs

TegnTips til barnehager presenterer aktuelle læringsressurser og mange
ulike aktiviteter som personalet kan gjøre for å komme i gang med å bruke tegn/tegnspråk.

tegntips-h3.png

Tegnkort / Temaplakater / håndformer og bokstaver / tallbegreper / samtale og tegn

TegnTips til barnehager presenterer mange ulike aktiviteter som kan stimulere til bruk av tegn/tegnspråk i barnehagen. Det gis også tips om ressurser som barnehagen kan lage selv, gjerne sammen med barna.

  • Både rammeplanen for barnehagen og veilederen “Språk i barnehagen - Mye mer enn bare prat” vektlegger kommunikasjon og språk. Tilnærmingen til språktilegnelse er at barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive, og at barnehagen fremmer god språkutvikling gjennom de vanlige aktivitetene i barnehagen (udir.no/rammeplan for barnehagen). TegnTips til barnehager egner seg som del av det faglige grunnlaget for arbeidet med språkstimulering da de ulike tips og råd er relatert til hverdagen i barnehagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!