Test i matematikk | www.statped.no

Test i matematikk

Testen er beregnet på døve elever for å avdekke vanskeområder. Testen bør brukes ved mistanke om matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den er ikke relatert til læringsmål, alder eller klassetrinn, men til begrepsområder og ferdigheter innefor matematikk.

Fakta og tilgjengelighet

Omslag

Kategori: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Kartleggingsmateriell

Språk: Norsk

Format: PDF

Testen bør brukes ved mistanke om matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den må gjennomføres av vedkommende elevs lærer e.l., slik at testeren kan følge med i hvordan eleven løser oppgavene.

Den er ikke relatert til læringsmål, alder eller klassetrinn, men til begrepsområder og ferdigheter innefor matematikk. Den som utfører testen avgjører hvilke oppgaver / deler eleven bør prøves i.

Den er basert på en test laget av Jan Helge Støve, i forbindelse med hans hovedfagsarbeid, og er videreutviklet både i dybde og bredde av Ingvild Roald. Testen har derfor to forfattere.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!