Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede | www.statped.no

Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

Forskning på tospråklighet og opplæring av hørselshemmede barn og unge. Bok på engelsk med Lise Kristoffersen og Eva Simonsen som medforfattere.

Fakta og tilgjengelighet

Omslagsside med fire barn

Kategori: Hørsel, Flerspråklighet, Norsk tegnspråk, Norsk for døve, Engelsk for døve, Engelsk, Norsk, Bøker/hefter

Språk: Engelsk

Format: Innbundet

Forfatter: Redaktører: Marc Marschark, USA, Gladys Tang, Hong Kong, and Harry Knoors, Nederland

Utgiver: Oxford University Press 2014

Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka presenterer et mangfold av områder, perspektiver og resultater innen tospråklighet og opplæring av hørselshemmede barn og unge.

Forfatterne representerer et tverrfaglig internasjonalt forskningsmiljø på området. De presenterer ny forskning som setter tospråklighet, tospråklig opplæring og inkludering 
(coenrollment) inn i en sosial, kognitiv og lingvistisk ramme.
Den nordiske modellen for tospråklig opplæring presenteres i et eget kapittel der forutsetninger, erfaringer og utfordringer i opplæringen settes inn i en nord-europeisk kontekst.
Fra Statped har avdelingsleder Lise Kristoffersen og forsker Eva Simonsen vært medforfattere på kapitlet «Shifting Contexts and Practices in Sign Language Education in Northern Europe: Implications for Professional Development and Training.» Kapitlet tar opp utfordringer for barnehager og skoler som skal gi hørselshemmede barn og elever tilgang til læringsmiljøet for på lik linje med hørende.   
Redaktører er Marc Marschark, USA, Gladys Tang, Hong Kong and Harry Knoors, Nederland

Forfatterne representerer et tverrfaglig internasjonalt forskningsmiljø på området. De presenterer ny forskning som setter tospråklighet, tospråklig opplæring og inkludering (coenrollment) inn i en sosial, kognitiv og lingvistisk ramme.

Den nordiske modellen for tospråklig opplæring presenteres i et eget kapittel der forutsetninger, erfaringer og utfordringer i opplæringen settes inn i en nord-europeisk kontekst.

Fra Statped har Lise Kristoffersen og Eva Simonsen vært medforfattere på kapitlet «Shifting Contexts and Practices in Sign Language Education in Northern Europe: Implications for Professional Development and Training.» Kapitlet tar opp utfordringer for barnehager og skoler som skal gi hørselshemmede barn og elever tilgang til læringsmiljøet for på lik linje med hørende. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!