Barn och ungdomar med døvblindhet 1, 2 og 3 | www.statped.no

Barn och ungdomar med døvblindhet 1, 2 og 3

Serie med tre publikajsoner om barn og ungdommer med døvblindhet.

Fakta og tilgjengelighet

Tittel Barn og ungdommer med døvblindhet 1. Bilde av ei jente med blindestokk og en bamse.

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bøker/hefter

Språk: Svensk

Pris: Gratis

Format: PDF

Utgiver: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb), 2020

Det er ulike tema på hver av publikasjonene:

1: "Erfarenheter av habilitering från barn och ungdomar med dövblindhet, föräldrar och personal"

2: "Systematisk kunskapsöversikt över vetenskapligt publicerade interventioner"

3: "Kartläggning av erfarenhetsbaserade metoder och insatser"

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!