Til hovedinnhold

Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

Heftet drøfter utredning av kognisjon i relasjon til medfødt døvblindhet.

Hender som holder rundt to andre hender
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Veiledere
  2. Språk: Engelsk
  3. Utgiver: Nordic Centre for Welfare and Social Issues, 2014.

Undertittelen på prosjektet har vært «From sensation to dialogue» som foreslår at kognisjon, referert til læring og viten, bør bli adressert i et vidt perspektiv som involverer disipliner som fysiologi, nevrologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi, pedagogikk og semiotikk.

Veilederen er strukturert i tre deler. Den første delen gir en introduksjon av det teoretiske grunnlaget for arbeidet som presenteres. Del to er en analyse av generell utredningsteori med fokus på hvilke områder som særlig bør tas hensyn til i forbindelse med utredning av kognisjon hos personer med medfødt døvblindhet. Denne delen avsluttes med noen kjernepunkter som man må ta hensyn til når man utreder kognisjon i relasjon til personer med medfødt døvblindhet. Del tre, inneholder en rekke eksempler fra vårt eget arbeid som presenterer ulike forsøk på å anvende den presenterte veilederen.

Å gjenkjenne og forstå kognisjoner hos målgruppen krever et interaksjonsperspektiv hvor partneren blir et aspekt av utredningen. Kognitive ferdigheter manifesteres i øyeblikk av felles oppmerksomhet. Uttrykk synliggjør kapasiteter, men gir også muligheter til å estimere skjematiske ferdigheter og den enkeltes forståelse av virkeligheten.og det teoretiske grunnlaget for denne med mer spesifikke utredningsmål og prosedyrer.

Nordisk nettverket

Det nordiske nettverket for kognisjon og medfødt døvblindhet ble etablert i 2008 og har vært knyttet til NVC (Nordic Centre for Welfare and Social Issues). Nettverket har særlig arbeidet med å forstå kognisjon gjennom kroppslig- taktil modalitet og hvordan man kan utrede kognisjon rettet mot personer med medfødt døvblindhet. Nettverket startet som et nordisk samarbeid. Nettverket har gjennom å presentere seg på ulike internasjonale konferanser knyttet til seg interesserte også fra andre deler i Europa. Veilederen er et resultat av dette samarbeidet og i tillegg til bidrag representert fra de nordiske landene har også Sveits og Nederland bidratt. Anne V. Nafstad, Jude T. Nicholas og Annika M. Johannessen arbeider alle i Statped og har bistått med Norges bidrag i veilederen. Alle forfatterne arbeider praktisk innenfor ulike disipliner og/eller med forskning innenfor fagområdet medfødt døvblindhet.