Kommunikative relationer | www.statped.no

Kommunikative relationer

Boka handler om hvordan mennesker med medfødt døvblindhet kan utvikle seg personlig og kommunikasjonen i relasjoner med seende/hørende partnere.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Språk: Dansk eller engelsk

Format: Bok og PDF

Forfatter: Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe

Boka bygger på prinsipper om grunnleggende relasjonelle prosesser i kommunikasjon, og bruker medfødt døvblindhet som eksempel. Fagpersoner, som arbeider med personer med andre funksjonsnedsettelser som medfører store utfordringer med utvikling av kommunikasjon, vil også kunne dra nytte av de modellene som presenteres.

Individuell tilrettelegging av utviklings- og læringsbetingelser står sentralt, og forfatterne beskriver hvordan videoanalyse kan nyttes til å oppdage og forstå den enkeltes måte at forholde sig til verden på. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!