Læring og kommunikasjon gjennom taktile strategier i møte med barn og voksne med medfødt døvblindhet | www.statped.no

Læring og kommunikasjon gjennom taktile strategier i møte med barn og voksne med medfødt døvblindhet

En person med medfødt døvblindhet er avhengig av berøringssansen (taktilsansen) til tross for at det finnes en syns- og hørselsrest. Restsansene er ofte ikke tilstrekkelig for kontakt og kommunikasjon og bruk av taktile strategier blir derfor viktig.

Fakta og tilgjengelighet

Forside med tittel. Et barn som sitter på fanget til en voksen.

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Veiledere

Språk: Svensk

Format: PDF

Forfatter: Caroline Lindström og Monika Estenberger

Utgiver: Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, Sverige

Her kan du lese om hvordan du kan bruke kroppen som redskap i samspill og kommunikasjon med barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet.
Materialet er delt opp i tre temaer: kontakt og sosialt samspill, omverdenforståelse og kommunikasjon. Under hvert tema finner du tekst og forklarende bilder i tillegg til mange videoeksempler.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!