Til hovedinnhold

Med kroppen som redskap

Med kroppen som redskap - samspill, kommunikasjon og omgang med barn som har kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet er en veileder som viser hvordan du kan kommunisere og omgås med barn som hverken ser eller hører.

Forsidebilde med tittel og bilde av barn og voksne som sitter sammen
 1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Veiledere
 2. Språk: Svensk
 3. Størrelse: 52 sider
 4. Format: PDF
 5. Utgiver: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2019
 6. Forfatter: Anne Jalakas og Monika Estenberger

Veilederen inneholder tekst og illustrasjoner og er delt opp i seks kapitler:

 1. Kommunikasjon
 2. Skape og behold kontakt
 3. Være sammen - være inkludert
 4. Orientering og forflytning - å forstå og finne i omgivelsene
 5. Aktiviteter i hverdagen
 6. Lek