Til hovedinnhold

På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?

En analyse av hva det innebærer å være en god samtalepartner i dialog med personer med medfødt døvblindhet.

En analyse av en god partner i gode dialoger med personer med medfødt døvblindhetRapport fra prosjektet «På vei mot et taktilt språk»
tre par hender i hver sitt bilde
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2015
  5. Forfatter: Åse Aune Endresen, Bergljot Rieber-Mohn og Annika Maria Johannessen

Å forstå hva god (samtale)partnerkompetanse innebærer, er en forutsetning for best mulig samhandling med personer med medfødt døvblindhet. Robust samhandling som fremmer kommunikasjon og språk, er en forutsetning for å kunne gjenkjenne taktil arbeidshukommelse. Kunnskap om å bruke kognitive strategier for å støtte arbeidshukommelsen er viktig for å forstå hva som fremmer utvikling av kommunikasjon og språk.

På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?En analyse av en god partner i gode dialoger med personer med medfødt døvblindhetRapport fra prosjektet «På vei mot et taktilt sprPå vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?En analyse av en god partner i gode dialoger med personer med medfødt døvblindhetRapport fra prosjektet «På vei mot et taktilt språk»

Analysen er en rapport fra prosjektet «På vei mot et taktilt språk».